Dispecerat

Sistemul de dispecerat integrat iCRM asigură o imagine clară, unitară şi eficientă a răspunsului prompt la toate solicitările, reclamaţiile şi întrebările venite de la clienti si cetăţeni. Un astfel de sistem centralizat elimină duplicările şi îmbunătăţeşte trasabilitatea procesului de înregistrare solicitare—rezolvare—notificare şi feedback solicitant.

Datorită sistemului integrat INDSOFT iCRM, cetăţenii pot comunica prin intermediul mai multor canale (Portal, telefon, e-mail, SMS, Infochioşc, Ghişeu), cu departamentele organizatiei, precum şi să urmărească online soluţionarea problemei.

Implementarea solutiei iCRM (integrated citizen relationship management) determină alinierea serviciilor primăriei la nivelul celor furnizate clienţilor de către entităţile comerciale: interacţiune prin mijloace electronice si personalizarea serviciilor. Datorită creşterii aşteptărilor cetăţenilor cu privire la disponibilitatea serviciilor şi transparenţa acţiunilor instituţiilor publice, se impune implementarea de sisteme de comunicare similare cu soluţiile de Management a relaţiei cu Clienţii din sectorul privat.

Arii de utilizare:

 • Managementul incidentelor
 • Dispecerat
 • Managementul informaţiilor despre cetăţeni
 • Inspecţii pe teren
 • Managementul personalului
 • Managementul sarcinilor
 • Managementul corespondenţei

Beneficii principale ale sistemului iCRM:

 • Elimină duplicarea datelor în departamentele instituţiei
 • Creşte productivitatea departamentelor
 • Economisirea resurselor prin eliminarea proceselor manuale
 • Asigură trasabilitatea rezolvării sarcinilor
 • Conferă transparenţă în procese şi în luarea deciziilor
 • Complianţă cu cerinţele accesului la informaţiile publice
 • Actualizează într-un singur pas baza de date cu datele de contact ale cetăţenilor
 • Îmbunătăţeşte imaginea instituţiei publice
 • Simplifică şi eficentizează procesele, elimină hârtiile şi necesită interacţiuni mai puţine
 • Mai mult confort pentru cetăţeni şi funcţionarii publici
 • Mai puţine reclamaţii din partea cetăţenilor cu privire la serviciile publice şi un grad mai mare de satisfacţie a acestora
 • Instrument eficient de comunicare între reprezentanţii aleşi şi alegători
 • Poate înlocui sistemul costisitor de notificare prin poştă cu notificarea prin e-mailuri