Logo-uri Proiecte Europene

Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020

“Competitivi împreună”

“SM@RT CITY P@RKING – SISTEM INTELIGENT PENTRU
MANAGEMENTUL PARCĂRILOR URBANE”

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

2 Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă
2.2 Creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică
2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC
2.2.1 Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”

Obiectivul

Obiectivul proiectului constă în dezvoltarea unui produs software inovativ pentru managementul complet și inteligent al parcărilor la nivelul unui oraș (SM@RT CITY P@RKING); acesta pune în practică conceptul de oraș inteligent, prin dezvoltarea unei platforme tehnologice și de conectivitate care permite crearea de noi sisteme de servicii electronice.

Rezultatul

Produsul inovativ dezvoltat prin proiect va include următoarele module: 1) sistem de detecție locuri libere; 2) platformă de integrare; 3) instrument de control – aplicație mobilă control; 4) instrument de analiză a gradului de ocupare a parcărilor, zonelor cu contravenții, planificare control; 5) servicii digitale / electronice – portal pentru public; 6) aplicație mobilă pentru public.

 

Proiectul se implementează în localitatea Sibiu, pe o durată de 26 luni (28 iunie 2017 – 27 august 2019).

Valoarea totală a proiectului este de 5.981.489,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 3.212.785,00 lei.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.